Om

Nova Software är ett IT- och kunskapsföretag som är marknadsledande inom det skoladministrativa området. Vår ambition är att utveckla kvalificerade tjänster som förenklar skolan.

Vår produkt Skola24 är designat för att stödja skolans processer för tjänsteplanering, schemaläggning, frånvaro- och närvarohantering samt omdöme.

Vi brinner för skolan och vill göra det möjligt för skolorna att leva upp till omvärldens förväntningar och krav. Vi har lång erfarenhet av hur man organiserar verksamheten på både grundskolor och gymnasieskolor. Vi är experter på skolans arbete med schemaläggning, närvaro och omdöme. Vi är väl insatta i de olika arbetsrutiner som förekommer när det gäller t.ex. timplaner, tjänsteplanering och informationsöverföring mellan olika system.